fomp.net

Fomp

Fomp fomp fomp! FOMP!!! fomp?

 

Kort om FOMP
Helt kort om “fomp”:

Fomp er et onomatopoetikon. Fomp er fritt knabbet fra Pondus av Frode Øverli. Fomp er en lyd som oppstår i gitte situasjoner og kan også brukes i daglig tale. Bare prøv å si “FOMP IT, BABY” f.eks. Enkelt, ikke sant?

Fomp.net er et nettsted som bare er der lizm fordi det serveres edb sider og skjermbrev som igjen er underlagt fomp.net. Vanskelig sagt, men FOMP. Så derfor.

 

Proudly powered by fomp.net.
Copyright © fomp.net. All rights reserved.